Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга: Услуге сервисирања и текућег одржавања GLS skenera, ЈН 239/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора