Финансије

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности услуга: - Сервисирање и текуће одржавање Projektina Docu Box, JН 234/19
Позив
Документација
Изменa конкурсне документације
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору