Финансије

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Штампање часописа "Полиција данас", ЈН 97/20
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору