Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA: Organ u kome se popunjava položaj: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Beograd Položaj koji se popunjava: Pomoćnik ministra – načelnik Sektora unutrašnje kontrole u Ministarstvu unutrašnjih poslova 11.08.2020. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA-Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za lјudske resurse, Odsek za lјudske resurse Policijske uprave u Leskovcu 04.08.2020. godine.
J A V N I O G L A S -OTUĐUJU SE POKRETNE STVARI – RASHODOVANA MOTORNA VOZILA MINISTARSTVA UNUTRAŠNјIH POSLOVA – PUTEM PRIKUPLjANјA PISMENIH PONUDA 29.07.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkogradnog mesta policijskih službenika: Glavni službenik za – pravno zastupanje I, Odsek za radno – pravne poslove, Odeljenje za ljudske resurse Policijske uprave za grad Beograd, Sektor za ljudske resurse – 1 (jedan) izvršilac 14.07.2020. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA- glavni službenik za radne odnose I, Odsek za radne odnose, Odelјenje za radno – pravne poslove, Sektor za lјudske resurse - 5 (pet) izvršilaca 09.07.2020. godine.
Obustavljen postupak izbora kandidata za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica 08.07.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika: Interni revizor I u Službi interne revizije u Ministarstvu unutrašnjih poslova – 1 (jedan) izvršilac 29.06.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkogradnog mesta policijskih službenika: Glavni službenik za organizacioni dizajn I, - Sektor za lјudske resurse u Ministarstvu unutrašnjih poslova - 1 (jedan) izvršilac 17.06.2020. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA-Viši službenik za upravlјanje sistemom beneficija I, Odsek za plate i beneficije, Odelјenje za lјudske resurse Policijske uprave za grad Beograd, Sektor za lјudske resurse – 1 (jedan) izvršilac 03.06.2020. godine.
KONKURS ZA UPIS 1060 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU 21.05.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika- Službenik za službene značke i službene legitimacije, Odsek za plate i beneficije, Odelјenje za lјudske resurse Policijske uprave za grad Beograd 15.05.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika- službenik za penzijsko i zdravstveno osiguranje, odsek za plate i beneficije, odelјenje za lјudske resurse policijske uprave za grad Beograd 15.05.2020. godine.
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI 14.05.2020. godine.
KONKURS ZA POHAĐANјE SELEKCIONE I OSNOVNE OBUKE ZA POPUNјAVANјE RADNOG MESTA „ŽANDARM“ U ŽANDARMERIJI 13.05.2020. godine.
Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika Tehnički sekretar, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici, Direkcija policije, produžava se za 15 dana od dana ukidanja vanrednog stanja, odnosno ističe zaklјučno sa 21.05.2020. godine. 11.05.2020. godine.
MUP obaveštava zainteresovane kandidate da se sva postupanja u vezi sa raspisanim javnim konkursima za popunu radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, obustavlјaju do dalјeg 20.03.2020. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA-Radno mesto koje se popunjava: Tehnički sekretar, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici 13.03.2020. godine.
Izmena javnog poziva - projekat državne stanogradnje u Beogradu 17.03.2020. godine.
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu-Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2020/2021. godini 13.03.2020. godine.
Javni poziv za učešće u postupku ostvaruvanja prava na kupovinu stanova pod povolјnijim uslovima iz projekta državne stanogradnje u Beogradu 10.03.2020. godine.
Prva<12345...>Poslednja