Грађани

Уплате за привремени боравак

Накнада за привремени боравак

 

Уплатилац: Име, презиме, адреса и место
Сврха: Боравак
Прималац: Републичка административна такса
Износ: Републичка административна такса по тарифном бр.37 (види табелу) - износ је различит у зависности од дужине боравка
Жиро рачун: 840-742221843-57
Позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

Накнада за таксу на поднесак

 

Уплатилац: Име, презиме, адреса и место
Сврха: Такса на поднесак
Прималац: Републичка административна такса
Износ: види табелу
Жиро рачун: 840-742221843-57
Позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

Накнада за налепницу за привремени боравак

 

Уплатилац: Име, презиме, адреса и место
Сврха: Налепница за привремени боравак
Прималац: Републичка административна такса
Износ: Републичка административна такса по тарифном бр.37 (види табелу)
Жиро рачун: 840-742221843-57
Позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)