Građani

Stalno nastanjenje stranaca

Članom 39. Zakona o kretanju i boravku stranaca regulisano je pitanje stalnog nastanjenja stranca u našoj zemlji. U skladu sa navedenim, stalno nastanjenje može se odobriti strancu:

 • kome je neko od članova uže porodice (bračni drug, dete, roditelj) državljanin SCG ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje;
 • koji je u braku sa državljaninom SCG;
 • koji je jugoslovenskog porekla;
 • koji je u našoj zemlji uložio sredstva radi obavljanja privredne ili druge delatnosti.

Izuzev navedenog, stalno nastanjenje može se izuzetno odobriti i drugim strancima.

U skladu sa navedenim potrebno je da nadležnom organu unutrašnjih poslova po mestu boravka, strani državljanin podnese zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja. Uz zahtev potrebno je dostaviti:

 • važeću putnu ispravu;
 • dve fotografije formata 4x3cm;
 • uverenje o zdravstvenom stanju;
 • svedočanstvo ili drugi dokument o stručnoj spremi (overen prepis ili prevod);
 • izvod iz matične knjige rođenih (overen prepis ili prevod);
 • izvod iz matične knjige venčanih (overen prepis ili prevod);
 • prijavu stana (područne policijske uprave, policijske stanice i policijske ispostave);
 • dokaz da ima obezbeđena sredstva za izdržavanje.