Građani

Kako nepokretna lica mogu da izvade biometrijska dokumenta?

Podzakonskim aktima regulisano je da je podnošenje zahteva za izdavanje biometrijskih dokumenata (lične karte, odnosno putne isprave) kao i uručenje istih, van prostorija Ministarstva unutrašnjih poslova moguće samo izuzetno iz očigledno opravdanih razloga zbog čega je takvo postupanje neophodno (bolest, boravak u posebnoj ustanovi, starost i sl). Shodno navedenom, potrebno je da se bliži srodnik odnosno lice koje živi u zajednici sa nepokretnim licem, ili se stara o istom, obrati organizacionoj jedinici Ministarstva po mestu prebivališta odnosno boravišta nepokretnog lica, pri čemu će priložiti dokaz o opravdanosti razloga zbog koga je potrebno navedeni zahtev primiti van prostorija Ministarstva. Ukoliko nadležni organ oceni da postoje opravdani razlozi, zahtev za izdavanje biometrijskih dokumenata će primiti, a po izradi iste i uručiti podnosiocu zahteva, van prostorija Ministarstva.