Građani

3.Uslovi za ulazak stranih državlјana u Republiku Srbiju bez viza

Vlada Republike Srbije je na osnovu Zakona o strancima, donela Odluku o ulasku bez viza u Republiku Srbiju nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama (Sl. gl. RS“, broj 119/14). Shodno navedenom, strani državlјani, nosioci svih vrsta putnih isprava, osim putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa međunarodnim konvencijama, mogu da uđu, tranzitiraju i borave bez vize u Republici Srbiji, ako poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske Unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci.