Građani

Kolika je prosečna dužina trajanja postupka za prijem i otpust iz državljanstva Republike Srbije?

Dužina trajanja postupka po podnetom zahtevu, u zavisnosti je od kompletnosti i usaglašenosti priložene dokumentacije, kao i od činjenice da li je neophodnu dokumentaciju stranka priložila uz zahtev ili je istu ovo Ministarstvo u obavezi da pribavi službenim putem.

Stranke često prijavljuju privremeni boravak u trajanju do 90 dana koji je osnov za zasnivanje mesne nadležnosti policijske uprave odnosno stanice, pri čemu su kasnije nedostupni na navedenoj adresi boravka, pa im se ne može uručiti zahtev za dopunu podnetog zahteva ili doneto rešenje. S tim u vezi, bitno je da stranka pri podnošenju zahteva navede kontakt telefon, e –mail adresu ili novu adresu na kojoj boravi, kako bi službenici ovog Ministartva mogli da je kontaktiraju.