Građani

Da li je potrebno da sam oglašavam izgubljena dokumenta u "Službenom glasniku" ili to obavlja MUP Republike Srbije?

Shodno Zakonu o ličnoj karti, lična karta se oglašava nevažećom u "Službenom glasniku Republike Srbije" o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom. Organ koji izdaje ličnu kartu, nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom i dostavlјanja rešenja "Službenom glasniku Republike Srbije" izdaje novu ličnu kartu. S tim u vezi, nije potrebno da sami oglašavate izgublјenu ličnu kartu u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Nakon prijave nestanka pasoša građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za zahtev i donošenje rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom, nakon čega će nadležni organ za izdavanje pasoša nestalu putnu ispravu rešenjem proglasiti nevažećom. Za prijavu nestanka lične karte, građanin je dužan da uz dokaz o uplaćenoj taksi za prijavu nestanka lične karte priloži i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju lične karte nevažećom u „Sl. glasniku Republike Srbije“.

Iznosi naknada i brojevi žiro računa na koji se vrše uplate nalazi se u linku "Dokumenta građana - lične karte", odnosno u linku "Dokumenta građana - putne isprave".