Građani

Procedura dobijanja izvoda iz maticne knjige jugoslovenskih drzavljana?

Zahtev (formular) za izvod može se podneti lično ili preko punomoćnika preko policijske uprave odnosno policijske stanice prema prebivalištu odnosno boravištu podnosioca zahteva, odnosno putem pošte, a ukoliko lice boravi u inostranstvu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije. U zahtevu je potrebno navesti lične podatke (ime i prezime, ime oca, datum, mesto i godinu rođenja).

Taksa za izvod je u iznosu od 500,00 dinara, a broj žiro računa je: 840-742221843-57 (poziv na broj može se preuzeti na linku dokumenta građana – brojevi žiro računa).