Građani

Putovanje maloletnih lica preko granice

Po važećem Zakonu o putnim ispravama Republike Srbije, za maloletna lica zahtev za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika ili staratelja.

Prilikom granične provere maloletnih lica, policijski službenik posebnu pažnju obraća da li maloletno lice putuje samo ili u pratnji drugog lica.

Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.

Ukoliko graničnim proverama pristupi maloletno lice kome je za prelaženje državne granice potrebna zakonom propisana saglasnost, a istu ne poseduje, policijski službenik granične policije će o tome odmah obavestiti nadležnu policijsku upravu radi daljeg postupanja i preduzimanja mera iz njihove nadležnostI.