Грађани

Да ли је потребно да сам оглашавам изгубљена документа у ''Службеном гласнику'' или то обавља МУП Републике Србије"?

Сходно Закону о личној карти, лична карта се оглашава неважећом у "Службеном гласнику Републике Србије" о трошку лица чија се лична карта оглашава неважећом. Орган који издаје личну карту, након доношења решења о проглашењу личне карте неважећом и достављања решења "Службеном гласнику Републике Србије" издаје нову личну карту. С тим у вези, није није потребно да сами оглашавате изгубљену личну карту у "Службеном гласнику Републике Србије".

За пријаву нестанка личне карте, неопходна је уплатница генерисана на порталу еУправе (https://plati.euprava.gov.rs).

Након пријаве нестанка пасоша,извршене уплате ( генерисана уплатница на порталу еУправе https://plati.euprava.gov.rs ) и доношења решења о проглашењу путне исправе неважећом,  надлежни орган за издавање пасоша ће несталу путну исправу прогласити неважећом.