Građani

Posledice isteka roka važenja vozačke dozvole

Prema važećim propisima, nije određen rok u kome je građanin dužan da produži važnost vozačke dozvole čiji je rok istekao. Međutim, vozač ne sme da upravlja vozilom sa vozačkom dozvolom čiji je rok važenja istekao, jer u tom slučaju čini prekršaj iz člana 230. stav 1. tačka 20. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.

Zahtev za produženje roka važenja vozačke dozvole, podnosi se organu unutrašnjih poslova kod koga se vozač vodi u evidenciji.