Građani

Odobrenje pravnom licu za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

Članom 34. stav 4. Zakona o oružju i municiji predviđeno je da će se za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije od strane nadležnog organa izdati odobrenje ukoliko lice koje iznosi oružje poseduje dokaz o saglasnosti izdat od stranog nadležnog organa odnosno ima opravdani razlog za iznošenje oružja i municije.

Oružje i municija može se unositi i iznositi preko državne granice uz prijavu organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole. Oružje i municija mogu se unositi i iznositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije predviđeno.

Uz zahtev koji se podnosi nadležnom organu neophodno je sledeće:

  • dokaz o saglasnosti izdat od stranog nadležnog organa odnosno opravdani razlog za iznošenje oružja i municije (npr. pozivno pismo);
  • uplatnica generisana na portalu e-Uprave (Taksa iz ovog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije u Republiku Srbiju za potrebe streljačke organizacije).

Nadležni organ ovog ministarstva prema sedištu podnosioca zahteva, izdaje  odobrenje za iznošenje oružja iz B kategorije, kao i sportskog oružja iz C i D kategorije.

Uz zahtev za iznošenje sportskog oružja koje spada u kategoriju D, pored prilaganja opravdanog razloga za iznošenje oružja i municije, prilaže se i potvrda kojom se dokazuje da je navedeno oružje iz kategorije D nabavljeno za sopstvene potrebe, kao i dokaz da se radi o oružju iz D kategorije.