Građani

Uputstvo za popunjavanje elektronskog formulara za zamenu vozačkih dozvola Republike Srbije za španske vozačke dozvole

Primenom Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola omogućeno je građanima Republike Srbije sa boravkom u Kraljevini Španiji da zamene vozačke dozvole Republike Srbije za španske vozačke dozvole bez ponovnog polaganja vozačkog ispita, s obzirom na to da su vozačke dozvole u Republici Srbiji i Kraljevini Španiji usklađene sa Direktivom 2006/126/EC Evropskog parlamenta i Saveta o vozačkim dozvolama (20.12.2006).

Da bi se omogućila praktična primena Sporazuma, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP) izradilo je aplikaciju koja omogućuje da se španskim organima elektronskim putem (zasnovanom na korišćenju potvrde elektronskog identiteta H509.V3) dostavljaju odgovori na elektronske upite u vezi provere autentičnosti vozačkih dozvola Republike Srbije. Provere podataka o vozačkim dozvolama španski organi vrše na osnovu podataka koje građani Republike Srbije unose u elektronski formular koji se nalazi na sajtu Generalne direkcije za saobraćaj Kraljevine Španije.

Kako bi se našim građanima, koji apliciraju za zamenu vozačke dozvole Republike Srbije za špansku vozačku dozvolu, olakšalo popunjavanje elektronskog formulara koji je sačinila Generalna direkcija za saobraćaj Kraljevine Španije, izbegle greške u popunjavanju, a samim tim i negativni odgovori na upit španskih organa, MUP je sačinio grafičko uputstvo za pravilno popunjavanje formulara u postupku apliciranja građana Republike Srbije za zamenu starih i novih vozačkih dozvola Republike Srbije za španske vozačke dozvole.

Uputstvo sadrži španski formular preveden na srpski jezik i grafički prikaz lokacije podataka na vozačkim dozvolama koji treba da se upišu u formular.          

 

Zamena vozačke dozvole na starom obrascu

Zamena nove vozačke dozvole