Građani

Posredovanje u prometu oružja i municije - Brokering

Posredovanjem u prometu oružja i municije (brokeringom) mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji pre upisa navedene delatnosti kod organa koji je nadležan za vođenje evidencije privrednih subjekata dobiju rešenje Ministarstva kojim je odobreno bavljenje tom delatnošću.

Uz zahtev koji se podnosi nadležnom organu neophodno je sledeće:

  • dokaz o upisu pravnog subjekta u APR;
  • dokaz o pravu korišćenja poslovnog prostora (dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora);
  • uplatnica generisana na portalu e-Uprave
  • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja;
  • potvrda o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem;
  • ovlašćenje za podnošenje zahteva.

 

Odgovorna lica, kao i lica zaposlena u pravnom licu ili kod preduzetnika iz moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tač. 1)–7) Zakona o oružju i municiji.

Pravna lica i preduzetnici dužni su da od nadležnog organa ovog ministarstva pribave odobrenje pre raspoređivanja zaposlenih.