Građani

Zajednička izjava Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke o procedurama za zamenu vozačkih dozvola

Obaveštavamo vas da je 20.02.2017. godine potpisana Zajednička izjava o namerama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Saveznog ministarstva saobraćaja i digitalne infrastrukture Savezne Republike Nemačke o procedurama za zamenu vozačkih dozvola.

Navedenim aktom predviđeno je da nemačka strana olakša proceduru za zamenu vozačkih dozvola našim državljanima.

            Nosioci važeće srpske vozačke dozvole (kategorije AM, A1, A2, A, V, VE, S1, S1E, S, SE, D1, D1E, D, DE) u svakom trenutku po dolasku u Saveznu Republiku Nemačku mogu zameniti svoju vozačku dozvolu za nemačku vozačku dozvolu (kategorije AM, A1, A2, A, V, VE, S1, S1E, S, SE, D1, D1E, D, DE) bez obaveze polaganja teorijskog ispita, praktičnog vozačkog ispita i bez provere vida, pod uslovom da već imaju ili će imati uobičajeno prebivalište u Saveznoj Republici Nemačkoj od najmanje 185 dana. Za kategoriju A1, ovo važi samo ako su odgovarajući teorijski i praktični ispiti položeni u Republici Srbiji na vozilu kategorije A1 na kojem se obavlja vozački ispit. Osim toga, nosioci važeće srpske vozačke dozvole za kategorije M i F  mogu zameniti svoju dozvolu za nemačku dozvolu kategorije L bez obaveze polaganja teorijskog ispita, praktičnog vozačkog ispita  i bez provere vida.

            U tu svrhu, nemačka strana će primenjivati sledeću proceduru.

            Ako nosilac preda svoju vozačku dozvolu izdatu u Republici Srbiji i stavi na uvid lične isprave koje traži nemački organ, on ili ona dobija nemačku vozačku dozvolu nakon plaćanja zakonom propisanih taksi i troškova.

            Podnosioci zahteva koji su nosioci vozačke dozvole manje od 2 godine dobijaju probnu vozačku dozvolu za odgovarajuću kategoriju.