Građani

Memorandum o razumevanju između MUP-a Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata u vezi s uzajamnim priznavanjem vozačkih dozvola

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Ujedinjeniha Arapskih Emirata potpisali su, 21. 6. 2017. godine, u Beogradu, Memorandum o razumevanju u vezi s uzajamnim priznavanjem vozačkih dozvola.

Navedeni bilateralni akt omogućuje priznavanje i zamenu vozačkih dozvola državljanima dve države pod sledećim uslovima:

•   podnosilac zahteva za zamenu vozačke dozvole mora imati važeće odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u drugoj državi;
•   vozačka dozvola mora biti važeća i ne sme biti privremena ili probna;
•    podnosilac zahteva mora ispunjavati starosne uslove koje propisuje nacionalno zakonodavstvo obe strane za različite kategorije vozačkih dozvola;
•    podnosilac zahteva mora dostaviti zvaničan prevod vozačke dozvole koji izdaje bilo koja ovlašćena prevodilačka agencija;
•    podnosilac zahteva mora ispunjavati zdravstvene uslovepredviđene nacionalnim zakonodavstvom druge strane.


 Memorandum o razumevanju stupio je na snagu 22. jula 2017. godine.