Građani

Odobrenje radi dalje prodaje

Ovlašćeni prodavci shodno ovom zakonu mogu nabavlјati i prodavati oružje, osnovne delove za oružje i municiju iz kategorija B, C i D.

Ovlašćenim prodavcima nadležni organ može izdati odobrenje za nabavlјanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije iz kategorije B i C radi dalјe prodaje, koje važi godinu dana.

Uz zahtev se prilaže dokaz o uplati republičke administrativne takse iz tarifnog broja 32.