Građani

Uverenje o (ne)kažnjavanju

Zahtevi se podnose radi ostvarivanja prava građana kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu.

Zahtev za izdavanje uverenja o (ne)kažnjavanju može da se podnese lično nadležnoj policijskoj upravi po mestu rođenja ili policijskoj stanici na opštini u kojoj je lice prijavlјeno.

Ukoliko se trenutno nalazite u inostranstvu, zahtev možete podneti zvaničnim državnim organima Republike Srbije – nadležnom DKP RS u zemlјi u kojoj se trenutno nalazite, koji će preko Ministarstva spolјnih poslova RS, biti prosleđen nadležnoj upravi MUP-a Republike Srbije.

Ukoliko lice nije u mogućnosti da lično podnese zahtev i preuzme uverenje, to u njegovo ime može učiniti i lice koje ima potpisanu i overenu saglasnost od strane notara. Takođe advokat, uz priloženo punomoćje lica na koje se uverenje odnosi, može predati zahtev i preuzeti uverenje.

Zahtev se može podneti i putem elektronskog servisa eUprave, pri čemu je neophodno da korisnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. Na linku portala eUprave detalјno je opisan postupak podnošenja zahteva za izdavanje uverenja.