Građani

Registracija vozila

 

Računi za uplatu naknada za registraciju vozila

  1. Republička administrativna taksa 840-742221843-57, (broj modela 97) (odobrenje) prema tabeli u zavisnosti od opštine
  2. Porez na upotrebu motornih vozila 840-714511843-87, primalac "Javni prihodi", broj modela 97 (odobrenje) prema spisku
  3. Naknada za troškove izrade saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca broj 980-333-07 sa pozivom na broj prema spisku: (PDF , Word).

NAPOMENA: brojevi računa za uplatu komunalne takse i drugih opštinskih taksi za registraciju vozila istaknuti su na oglasnim tablama u područnim policijskim upravama

Povezani dokumenti

Pravilnik o registraciji motornih i priklјučnih vozila  („Sl.glasnik RS“, br. 69 od 24. 09. 2010, 101 od 29. 12. 2010, 53 od 20. 07. 2011, 22 od 23. 03. 2012, 121 od 24. 12. 2012, 42 od 23. 04. 2014, 108 od 10. 10. 2014, 65 od 24. 07. 2015, 95 od 20. 11. 2015, 71 od 21. 07. 2017, 44 od 8. 06. 2018 - dr. zakon, 63 od 17. 08. 2018), (Word, PDF)
Iznosi naknada za izradu saobraćajnih dozvola, registarskih tablica i registracione nalepnice (PDF, Word)
Republička administrativna taksa (vidi tabelu)
Porez na upotrebu vozila (Word, PDF)
Iznosi tarife republičkih administrativnih taksi za registraciju vozila (Word, PDF)