Građani

Zamena inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije

Uz zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole, koji podnosi državljanin Republike Srbije, treba priložiti:

 1. važeću inostranu vozačku dozvolu i prevod overen od ovlašćenog sudskog tumača;
 2. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole koje nije starije od šest (6) meseci;
 3. važeću ličnu kartu na uvid;
 4. dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole (WordPDF);
 5. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Naknada za troškove izrade vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: izrada vozačke dozvole
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 255,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 091001 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

 

Naknada za republičku administrativnu taksu

 

uplatilac: ime, prezime, adresa
svrha: Republička administrativna taksa
primalac: budžet Republike Srbije
iznos: Republička administrativna taksa (vidi tabelu)- tarifni broj 40 (taksa za zahtev za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije + taksa za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (PDF)

Primer uplatnice za uplatu republičke administrativne takse

Uz zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole, koji podnosi strani državljanin, treba priložiti:

 1. važeću inostranu vozačku dozvolu i prevod overen od ovlašćenog sudskog tumača;
 2. dokaz o identitetu (važeću ličnu kartu za stranca ili putnu ispravu) na uvid;
 3. dokaz o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest (6) meseci;
 4. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole, koje nije starije od šest (6) meseci;
 5. ispravu iz koje se vidi kojim vozilima podnosilac zahteva može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja (ako se iz teksta strane vozačke dozvole ne može zaključiti za koju kategoriju, odnosno vrstu vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja);
 6. dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole (Word,PDF);
 7. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi (vidi tabelu)

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm u analognom obliku koja verno i bez prikrivanja prikazuje lice podnosioca zahteva, nije retuširana ni izrađena na automatu za fotografisanje i nije starija od šest (6) meseci.

Inostrana vozačka dozvola neće se zameniti ako je reč o privremenoj, probnoj ili sličnoj dozvoli, odnosno ako je dozvola koja se menja nevažeća, poništena, povučena ili otkazana od strane organa koji je istu izdao.

Zamenjena inostrana vozačka dozvola vraća se organu države koja je tu dozvolu izdala.

POSEBNA NAPOMENA: Vozaču koji je vozačku dozvolu Republike Srbije zamenio za inostranu, vozačka dozvola može se izdati samo na osnovu zamene inostrane vozačke dozvole ili na osnovu ponovo položenog vozačkog ispita. Niko u isto vreme ne može koristiti dve vozačke dozvole izdate od strane dve države.