Građani

Istovremeno podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš

Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i biometrijskog pasoša, a pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, uz odgovarajuće dokaz o uplaćenim naknadama za izdavanje navedenih dokumenata, neophodno je staviti na uvid sledeća dokumenta:

  • ličnu kartu ili drugu važeću ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva;
  • po želji, nije obavezno, fotografiju veličine 50h50 mm, koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, koja ne sme da bude starija od šest meseci i mora da ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti (''Službeni glasnik Republike Srbije'', 11/07 i 9/08), za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta.

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

  • izvoda iz matične knjige rođenih (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične  karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka evidentiranih u navedenom dokumentu);
  • uverenja o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, odnosno biometrijskog pasoša, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka evidentiranih u navedenom dokumentu).

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihovi zahtevi bili rešeni u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Kada građani, koji već imaju biometrijski pasoš i pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte, uz odgovarajući dokaze o uplaćenim naknadama za izdavanje lične karte, neophodno je staviti na uvid sledeća dokumenta:

  • prethodnu ličnu kartu ili (ukoliko je lična karta izgubljena) drugu važeću ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva.

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećeg dokumenta:

  • izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko prilikom izdavanja biometrijskog pasoša nije skeniran izvod iz matične knjige rođenih).

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedeni dokument ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih koje vode nadležni organi Republike Srbije.

 

ZAKAŽI TERMIN (еUprava)