Građani

Ponovno sticanje državljanstva

Lice koje je otpušteno iz državljanstva Republike Srbije i steklo strano državljanstvo može ponovo steći državljanstvo Republike Srbije ako podnese zahtev za ponovno sticanje državljanstva, uz koji pored gore navedenih dokumenata prilaže i:

  1. Podatak o prestanku državljanstva Republike Srbije (ime organa koji je doneo rešenje, broj i datum rešenja).
  2. Dokaz o stranom državljanstvu
  3. Dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39. Za rešenje o prijemu u državljanstvo-Ostali slučajevi prijema- vidi tabelu (Word, PDF).

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz službene evidencije:
-    o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih)
-    evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije
-    druge službene evidencije kod nadležnih organa u Republici Srbiji u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid sledeća dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige, evidencije državljana Republike Srbije i druge službene evidencije, koje vode nadležni organi Republike Srbije u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.“