Građani

Utvrđivanje državljanstva

Licu koje je steklo državljanstvo Republike Srbije, a nije upisano u matičnu knjigu rođenih ili u evidencije državljana Republike Srbije vođene po dosadašnjim propisima, biće utvrđeno državljanstvo na njegov ZAHTEV, uz koji pored gore navedenih dokumenata prilaže i:

  1. dokaz da nije upisan u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije (po mestu rođenja podnosioca zahteva, odnosno mestu upisa roditelja u knjigu državljana ili prebivališta njegovih roditelja);
  2. uverenje o državljanstvu za roditelje;
  3. izvod iz matične knjige venčanih za roditelje;
  4. dokument kojim dokazuje pretpostavku državljanstva (pasoš, vojna knjižica, itd);
  5. dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39. Za rešenje o utvrđivanju državljanstva (VIDI TABELU).

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz službene evidencije:

  • o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),
  • evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije i
  • druge službene evidencije kod nadležnih organa u Republici Srbiji u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid sledeća dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige, evidencije državljana Republike Srbije i druge službene evidencije, koje vode nadležni organi Republike Srbije u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.