Грађани

Одобрење ради даље продаје

Овлашћени продавци сходно овом закону могу набављати и продавати оружје, основне делове за оружје и муницију из категорија Б, Ц и Д.

Овлашћеним продавцима надлежни орган може издати одобрење за набављање оружја, основних делова за оружје и муниције из категорије Б и Ц ради далје продаје, које важи годину.

Уз захтев који се подноси надлежном органу неопходно је следеће: