Građani

Registracija oružja i registracija nasleđenog oružja

REGISTRACIJA  ORUŽJA

Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja podnosi zahtev za izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja, i pri čemu je  uz navedeni zahtev neophodno sledeće:

  1. dokaz o poreklu oružja
  2. uplatnica generisana na portalu e-Uprave 

REGISTRACIJA NASLEĐENOG ORUŽJA

Lice koje po osnovu nasleđa stekne oružje iz kategorija B i C, može da to oružje preda u vlasništvo Republike Srbije. Ukoliko to ne učini, dužno je da, u roku od šest meseci od dana sticanja, podnese zahtev radi izdavanja oružnog lista ili zahtev za registraciju oružja, odnosno prijavu držanja oružja, ili ga onesposobi ili otuđi.

Fizička lica podnose lično zahtev za izdavanje oružnog lista,  organizacionoj jedinici ovog ministarstva prema mestu prebivališta podnosioca zahteva pri čemu je uz navedeni zahtev neophodno sledeće:

  1. važeća lična karta;
  2. pravnosnažno rešenje o nasleđivanju
  3. uverenje o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, za oružje za koje se podnosi zahtev za izdavanje oružnog lista, osim konvertibilnog (obuke su oslobođeni zaposleni i penzionisani pripadnici državnih organa koji po službenoj dužnosti nose ili su ranije nosili oružje, profesionalna i penzionisana vojna lica, rezervne vojne starešine i sportski strelci koji nastupaju u disciplinama sa vatrenim oružjem);
  4. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja;
  5. dokaz o opravdanosti razloga za držanje određene vrste oružja
  6. uplatnica generisana na portalu e-Uprave

 Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja:

-Uverenje od nadležnog Osnovnog i Višeg suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da prilože navedeni dokument ukoliko to žele.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama koje vode organi Republike Srbije.

Ako naslednik ne podnese zahtev radi izdavanja ili zahtev za registraciju oružja, odnosno prijavu držanja oružja, ili ga onesposobi ili otuđi, nasleđeno oružje prelazi u vlasništvo Republike Srbije.