Građani

Istovremeno podnošenje zahteva za pasoš i ličnu kartu

Kada se istovremeno podnosi zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i biometrijskog pasoša, neophodno je sledeće:

  • Lična karta ili druga važeča isprava- iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva;
  •  Nije obavezno, ali se po želji građana može priložiti i fotografija veličine 50x50mm („en face“), na jednobojnoj sivoj pozadini;
  • Uplatnice generisane na portalu eUprave;
  • Za hitne slučajeve- dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi)

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

  • izvoda iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih;
  • uverenja o državljanstvu Republike Srbije.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno prilikom izdavanja biometrijske lične karte, ili je već imaju, podnose zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša neophodno je sledeće:

  • Važeća lična karta ili potvrda o predatom zahtevu za biometrijsku ličnu kartu;
  • Uplatnica generisana na portalu eUprava;
  • Za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi).

ZAKAŽI TERMIN (eUprava)