Građani

Šta da radite kada ustanovite da vam je nestala putna isprava?

  • Shodno Zakonu o putnim ispravama lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak putne isprave najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici Ministarstva unutrašnjih poslova. Ako je putna isprava nestala u inostranstvu, lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da njen nestanak prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
  • Nakon prijave nestanka putne isprave nadležni organ će nestalu putnu ispravu rešenjem proglasiti nevažećom, nakon izvršene uplate (uplatnica generisana na portalu eUprava 
  • Putna isprava proglašena nevažećom oglašava  se na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.