Грађани

Закључак о одобравању утискивања бројева шасије или мотора

За одобравање утискивања бројева шасије или мотора потребно је приложити следећа документа:

  1. попуњен образац захтева (регистрациони лист) са доказом о започетом техничком прегледу возила,
  2. претходну сагласност крим-техничара (вештак Управе криминалистичке полиције МУП Републике Србије) за издавање закључка о утискивању бројева шасије и мотора,
  3. доказ о истоветности (важећу личну карту, решење Агенције за привредне регистре),
  4. доказ о плаћеној републичкој административној такси (PDF)