Грађани

Меморандум о разумевању између МУП-а Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата у вези с узајамним признавањем возачких дозвола

Министарство унутрашњих послова Републике Србије и Министарство унутрашњих послова Уједињениха Арапских Емирата потписали су, 21. 6. 2017. године, у Београду, Меморандум о разумевању у вези с узајамним признавањем возачких дозвола.

Наведени билатерални акт омогућује признавање и замену возачких дозвола држављанима две државе под следећим условима:

•    подносилац захтева за замену возачке дозволе мора имати важеће одобрење за стално настањење или привремени боравак у другој држави;
•    возачка дозвола мора бити важећа и не сме бити привремена или пробна;
•    подносилац захтева мора испуњавати старосне услове које прописује национално законодавство обе стране за различите категорије возачких дозвола;
•    подносилац захтева мора доставити званичан превод возачке дозволе који издаје било која овлашћена преводилачка агенција;
•    подносилац захтева мора испуњавати здравствене услове предвиђене националним законодавством друге стране.


 Меморандум о разумевању ступио је снагу 22. јула 2017. године.