Грађани

Признавање возачке дозволе Републике Србије у Аустралији

Аустралија је уврстила Републику Србију на листу земаља чији држављани могу, почев од 1. 2. 2017. године, да аплицирају за аустралијанске возачке дозволе без полагања практичног и теoријског возачког теста за категорије путничког возила и мотоцикла.

Грађани који поседују возачку дозволу коју им је издала Република Србија, приликом аплицирања за возачку дозволу Аустралије треба да испуне следеће услове:

  • морају да имају 25 или више година,
  • треба да испуњавају услове за одговарајућу категорију возачке дозволе (старосни услов и чињеницу да су имаоци возачке дозволе у одговарајућем временском периоду),
  • да приложе адекватан идентификациони документ и
  • морају имати регулисан боравак у Аустралији.

Од возача млађих од 25 година ће се тражити да полажу све потребне тестове практичног и теоријског дела возачког испита.

Привремена возачка дозвола може бити одобрена подносиоцу захтева који има мање од 19 година или нема инострану возачку дозволу у укупном трајању од две године.