Грађани

Заједничка изјава Републике Србије и Савезне Републике Немачке о процедурама за замену возачких дозвола

Обавештавамо вас да је 20.2.2017. године потписана Заједничка изјава о намерама Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Савезног министарства саобраћаја и дигиталне инфраструктуре Савезне Републике Немачке о процедурама за замену возачких дозвола.

Наведеним актом предвиђено је да немачка страна олакша процедуру за замену возачких дозвола нашим држављанима.

            Носиоци важеће српске возачке дозволе (категорије АМ, А1, А2, А, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1E, D, DE) у сваком тренутку по доласку у Савезну Републику Немачку могу заменити своју возачку дозволу за немачку возачку дозволу (категорије АМ, А1, А2, А, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1E, D, DE) без обавезе полагања теоријског испита, практичног возачког испита и без провере вида, под условом да већ имају или ће имати уобичајено пребивалиште у Савезној Републици Немачкој од најмање 185 дана. За категорију А1, ово важи само ако су одговарајући теоријски и практични испити положени у Републици Србији на возилу категорије А1 на којем се обавља возачки испит. Осим тога, носиоци важеће српске возачке дозволе за категорије М и F  могу заменити своју дозволу за немачку дозволу категорије L без обавезе полагања теоријског испита, практичног возачког испита  и без провере вида.

            У ту сврху, немачка страна ће примењивати следећу процедуру.

            Ако носилац преда своју возачку дозволу издату у Републици Србији и стави на увид личне исправе које тражи немачки орган, он или она добија немачку возачку дозволу након плаћања законом прописаних такси и трошкова.

            Подносиоци захтева који су носиоци возачке дозволе мање од 2 године добијају пробну возачку дозволу за одговарајућу категорију.