Грађани

Издавање возачке дозволе због уписа нове категорије

За упис нове категорије потребно је приложити:

  1. возачку дозволу;
  2. уверење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилима и скуповима возила новоположене категорије;
  3. уверење о телесној и душевној способности за управљање моторним возилима и скуповима возила новоположене категорије које није старије од шест месеци;
  4. важећу личну карту на увид;
  5. Уплатница генерисана на порталу еУправе