Грађани

Признавање возачких дозвола између Републике Србије и Краљевине Шпаније

Привремена примена Споразума о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких довола почела је од 19. јуна 2017. године.

Овај споразум омогућиће држављанима две државе који имају регулисан боравак на територији друге уговорне стране управљање моторним возилима из категорије за коју је таква дозвола важећа у држави у којој је издата.

Замена ће се обавити без обавезе полагања теоријских и практичних испита.

Као изузетак, власници српских возачких дозвола које одговарају категоријама Ц1, Ц1+Е, Ц, Ц+Е, Д и Д+Е, мораће да прођу теоријску проверу знања и пробну вожњу на отвореном путу у јавном саобраћају, користећи тип возила која према овим дозволама имају право да возе.