Грађани

Упутство за попуњавање електронског формулара за замену возачких дозвола Републике Србије за шпанске возачке дозволе

Применом Споразума између Владе Републике Србије и Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола омогућено је грађанима Републике Србије са боравком у Краљевини Шпанији да зaмене возачке дозволе Републике Србије за шпанске возачке дозволе без поновног полагања возачког испита, с обзиром на то да су возачке дозволе у Републици Србији и Краљевини Шпанији усклађене са Директивом 2006/126/EC Европског парламента и Савета о возачким дозволама (20.12.2006).

Да би се омогућила практична примена Споразума, Министарство унутрашњих послова Републике Србије (МУП) израдило је апликацију која омогућује да се шпанским органима електронским путем (заснованом на коришћењу потврде електронског идентитета Х509.V3) достављају одговори на електронске упите у вези провере аутентичности возачких дозвола Републике Србије. Провере података о возачким дозволама шпански органи врше на основу података које грађани Републике Србије уносе у електронски формулар који се налази на сајту Генералне дирекције за саобраћај Краљевине Шпаније.

Како би се нашим грађанима, који аплицирају за замену возачке дозволе Републике Србије за шпанску возачку дозволу, олакшало попуњавање електронског формулара који је сачинила Генерална дирекција за саобраћај Краљевине Шпаније, избегле грешке у попуњавању, а самим тим и негативни одговори на упит шпанских органа, МУП је сачинио графичко упутство за правилно попуњавање формулара у поступку аплицирања грађана Републике Србије за замену старих и нових возачких дозвола Републике Србије за шпанске возачке дозволе.

Упутство садржи шпански формулар преведен на српски језик и графички приказ локације података на возачким дозволама који треба да се упишу у формулар.          

 

Замена возачке дозволе на старом обрасцу

Замена нове возачке дозволе