Građani

Omogućavanje uživanja opojnih droga, član 247

  • Ko navodi drugog na uživanje opojne droge ili mu daje opojnu drogu da je uživa on ili drugo lice ili stavi na raspolaganje prostorije radi uživanja opojne droge ili na drugi način omogućuje drugom da uživa opojnu drogu,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

 

  • Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu ili prema više lica ili je izazvalo naročito teške posledice,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

 

  • Ako je usled izvršenja dela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt nekog lica,učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

 

  • Opojne droge oduzeće se.