Građani

Krivična dela koja obuhvata visokotehnološki kriminal

Visokotehnološki kriminal obuhvata skup krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka:

Oštećenje računarskih podataka i programa;
Računarska sabotaža;
Pravljenje i unošenje računarskih virusa;
Računarska prevara;
Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka;
Sprečavanje i ograničavanje pristupa javnoj računarskoj mreži i
Neovlašćeno korišćenje računara ili računarske mreže.

Pored navedenih krivičnih dela u ovu oblast spadaju i krivična dela protiv intelektualne svojine, imovine i pravnog saobraćaja kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku.

U skladu sa ovom zakonskom definicijom u oblast visokotehnološkog kriminala spadaju i krivična dela gde se računari i računarske mreže javljaju kao sredstvo izvršenja krivičnih dela prevare, kod zloupotreba platnih kartica na internetu, zloupotreba u oblasti elektronske trgovine i bankarstva, zloupotrebe dece u pornografske svrhe na internetu (tzv. dečija pornografija), govora mržnje na internetu (širenje nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti i sl.).

Najčešći oblici izvršenja krivičnih dela na internetu su računarske prevare povezane sa aukcijskim internet sajtovima (elektronske prodavnice), kompromitovanje i zloupotreba platnih kartica, „Nigerijske“ prevare, DDoS napadi.