Građani

Korisna uputstva za zaštitu Vaših podataka

1. Pre nego što bilo kome prosledite informacije o sebi saznajte kako će se koristiti i da li će i kome od strane primaoca dalje biti prosleđivane.

2. Ukoliko vršite plaćanje preko interneta redovno vršite kontrolu stanja na vašem računu, vodite računa o tome na koju internet stranicu se logujete, na njen izgled i sigurnosne protokole koji se na tim stranicama koriste.

3. Vodite računa o Vašoj elektronskoj pošti koju ste prosledili, kao i o onoj koju primate. Nemojte odgovarati na poruke sa oznakom SPAM ukoliko niste sigurni da poznajete pošiljaoca, pošto se uglavnom zapravo radi o rizičnim porukama namenjenim da se vaš računar kompromituje ili da se metodama socijanog inžinjeringa dođe do Vaših ličnih i drugih podataka od značaja za izvršioce krivičnih dela.

4. Čuvajte podatke sa Vaših platnih kartica, podatke o Vašim bankovnim i drugim računima i izbegavajte korišćenje ličnih podataka na internetu kao što su, npr. datum rođenja, broj telefona i sl.

5. Nemojte davati informacije o sebi putem telefona, preko elektronskih poruka ili na Internet servisima ukoliko niste sigurni, ili ne znate sa kim komunicirate.

6. Čuvajte informacije u elektronskom obliku na sigurnom mestu, i ukoliko postoji mogućnost, na uređajima bez Internet konekcije ili na prenosivim nosačima memorije (USB, prenosivi hard disk i dr.).

7. Lozinke za elektronske naloge za poštu i dr., nikada nemojte da čuvate automatski u poljima za unos.

8. Kada vršite download sa Interneta vodite računa o tome koje podatke ostavljate prilikom registracije, pošto se ti podaci od strane izvršilaca krivičnog dela vrlo često na ovaj način prikupljaju radi njihove dalje zloupotrebe (vrlo čest slučaj je da se podaci prikupljaju na internet sajtovima sa pornografskom sadržinom koji su pod kontrolom izvršilaca krivičnih dela, sa internet sajtovima preko kojih se mogu preuzeti različiti zbavni multimedijalni sadržaji kao što su računarske igrice i dr.).

9. Kada god je moguće izbegavajte postavljanje Vaših fotografija na Internetu koje mogu biti javno dostupne drugim korisnicima, bez mogućnosti kontrole.