Građani

Osigurajte Vaš dom pre polaska na put

Ako će Vaš dom duže vremena biti prazan, zbog odlaska na godišnji odmor ili putovanja, pobrinite se da:

  • novac i dragocenosti ne ostavljate u stanu već na sigurno mesto kao što su trezori ili na čuvanje kod osoba od poverenja;
  • ključ od stana ne ostavljajte ispod otirača, saksiji za cveće ili sličnim mestima;
  • ključ od stana ostavite osobi od poverenja koja će biti u mogućnosti da ga češće obilazi;
  • organizujte da osoba od poverenja češće prazni Vaše poštansko sanduče;
  • adresu na kojoj boravite i broj telefona na koji Vas mogu dobiti, kada ste na putovanju, ostavite osobi od poverenja;
  • uključite alarmni sistem ako ga imate.