Građani

Putovanje avionom

Spisak predmeta i materija čije je unošenje u vazduhoplov dozvoljeno ili nije dozvoljeno

 1. Ručni (kabinski) prtljag

DOZVOLJENO:

 • Alat za naočare (uključujući i odvijače);
 • Digitalni dnevnik – Personal Data Assistants (PDA's) (Proverite sa vašom avio kompanijom ili agentom ograničenja za upotrebu ovih i drugih elektronskih predmeta tokom vašeg leta);
 • Grickalice za nokte bez sečiva i turpije;
 • Kamkorderi;
 • Kišobrani (kada su prethodno pregledani da bi bili sigurni da ne kriju zabranjene predmete);
 • Laptop računari;
 • Lekovi/oprema za dijabetis (kada su prethodno pregledani da bi bili sigurni da ne kriju zabranjene predmete) uključujući: insulin, pakovanje insulina, ampule ili kutije sa pojedinačnim pakovanjem, injekcije, i unapred napunjeni špricevi, neograničeni broj neupotrebljenih špriceva kada je u pitanju insulin, lancete, sprave za merenje glukoze u krvi, trake za merenje glukoze u krvi, pumpe za insulin i zalihe pumpi za insulin. Insulin u bilo kom obliku ili pakovanju moraju biti obeleženi na odgovarajući način, originalnom nalepnicom sa oznakom leka i nazivom proizvođača ili apotekarskom nalepnicom;
 • Mobilni telefoni;
 • Nitroglicerinske pilule ili sprej za medicinsku upotrebu (mora biti obeležen na odgovarajući način, originalnom nalepnicom sa oznakom leka i nazivom proizvođača ili apotekarskom nalepnicom);
 • Oprema za kameru;
 • Pejdžeri;
 • Protetičke naprave (ukoliko se unose u kabinu, mora ih nositi lice koje ih koristi i moraju biti u skladu sa merama bezbednosti u vazdušnom saobraćaju);
 • Robot igračke (bez baterija);
 • Sredstva za ličnu higijenu u spreju (poput spreja za kosu, dezodoransa), dva komada u komercijalnom pakovanju zapremine ne veće od 200 mll po komadu;
 • Štapovi za slepe (u putničku kabinu mogu da se unesu kada su prethodno pregledani da bi bili sigurni da ne kriju zabranjene predmete i kada ih nosi slepa osoba);

NIJE DOZVOLJENO:

 • Alatke; Bušilica (uključujući i baterijske bušilice); Čekići; Gasna lemilica; Ključevi za odvijanje i mala klješta; Odvijači (osim onih u setovioma za popravku naočara); Pile – testere (uključujući baterijske);
 • Barut;
 • Baterije koje mogu da iscure; Akumulatori za automobile;
 • Benzin;
 • Boce sa komprimiranim gasom, uključujući aparat za gašenje požara;
 • Sprej/sredstva u spreju (izuzev onih za ličnu upotrebu u ograničenim količinama); Boja u spreju;
 • Oružje za borilačke veštine;Nunčake, „čaklje“; Zvezdice-leteće („šuriken“); Karate palice; ''Bokser'' (Po našem zakonu, postoji obaveza da se ovakvi predmeti prijave MUP-u);
 • Delovi puške ili vatrenog oružja;
 • Detonatori; Dinamit; Plastični eksplozivi; Ručne granate;
 • Goriva (uključujući goriva za kuvanje i svako zapaljivo tečno gorivo) ;
 • Gumene palice;
 • Hlor za bazene i banje;
 • Igle za pletenje i heklanje;
 • Igračke oružje;
 • Lukovi i strele; Sablje; Mačevi – Svaki oštar predmet u registrovanom prtljagu trebalo bi da bude upakovan, odnosno na bezbedan način umotan, da ne bi došlo do povrede rukovaoca prtljaga ili KD operatera.
 • Makaze - metalne sa šiljatim vrhom, kao i plastične ili metalne sa tupim vrhom;
 • Municija;
 • Noževi - svih dužina; Noževi za borilačke veštine drveni ili plastični; Noževi, zaobljeni za buter ili plastični; Mesarski noževi i pribor;
 • Nožići za brijanje (žileti) ;
 • Oštri predmeti tipa ''skalpel'', skakavci, univerzalni noževi, žileti koji nisu u patroni, ali isključujući one tipa „BIC“);
 • Oštri predmeti;
 • Palice;Palice za golf; Štapovi za bejzbol, bilijar, hokej, hokej na travi, kriket i skijanje;
 • Pincete;
 • Pištolji sa strelicama;
 • Pištolji koji izazivaju elektro šok / Paralizatori;
 • Pištolj koji izbacuje gumene kuglice;
 • Sečice za zanoktice;
 • Sekači za cigare;
 • Sekire i špicevi;
 • Signalni pištolj; Signalne rakete u bilo kom obliku;
 • Skakavci (Prema našem zakonu ''skakavci'' su oružje);
 • Startni pištolji;
 • Suzavac;
 • Šibice koje se mogu upaliti trenjem;
 • Špicevi za led / šilo za led;
 • Tečna belila;
 • Patrone za sodu, ronilački aparati za varenje;
 • Alkoholna pića;
 • Suvi led-kao zaštita za hranu i piće;
 • Invalidska kolica sa pogonom na baterije;

Registrovani (čekirani, predati) prtljag

Dozvoljeno:

 • Alat za naočare (uključujući i odvijače);
 • Alatke (ne ograničavajući se na ključeve i mala klješta); Ključevi za odvijanje i mala klješta; Odvijači (osim onih u setovioma za popravku naočara); Pile – testere (uključujući baterijske);
 • Grickalice za nokte bez sečiva i turpije; Pincete;
 • Sredstva za ličnu higijenu u spreju (poput spreja za kosu, dezodoransa), dva komada u komercijalnom pakovanju zapremine ne veće od 200 mll po komadu;
 • ''Bokser'' (Po našem zakonu postoji obaveza da se ovakvi predmeti prijave MUP-u);
 • Bušilica (uključujući i baterijske bušilice);
 • Čekići;
 • Nunčake, „čaklje“; Karate palice; Zvezdice-leteće („šuriken“); Noževi za borilačke veštine drveni ili plastični;
 • Delovi puške ili vatrenog oružija;
 • Digitalni dnevnik – Personal Data Assistants (PDA's) (Proverite sa vašom avio-kompanijom ili agentom ograničenja za upotrebu ovih i drugih elektronskih predmeta tokom vašeg leta);
 • Igle za pletenje i heklanje;
 • Igračke oružje; Robot igračke (bez baterija);
 • Kamkorderi; Oprema za kameru;
 • Kišobrani (kada su prethodno pregledani da bi bili sigurni da ne kriju zabranjene predmete);
 • Laptop računari;
 • Lekovi/oprema za dijabetis (kada su prethodno pregledani da bi bili sigurni da ne kriju zabranjene predmete) uključujući: insulin, pakovanje insulina, ampule ili kutije sa pojedinačnim pakovanjem, injekcije, i unapred napunjeni špricevi, neograničeni broj neupotrebljenih špriceva kada je u pitanju insulin, lancete, sprave za merenje glukoze u krvi, trake za merenje glukoze u krvi, pumpe za insulin i zalihe pumpi za insulin. Insulin u bilo kom obliku ili pakovanju moraju biti obeleženi na odgovarajući način, originalnom nalepnicom sa oznakom leka i nazivom proizvođača ili apotekarskom nalepnicom;
 • Lukovi i strele; Sablje; Mačevi - Svaki oštar predmet u registrovanom prtljajgu treba da bude upakovan ili na bezbedan način umotan da ne bi došlo do povrede rukovaoca prtljaga ili KD operatera;
 • Makaze – metalne sa šiljatim vrhom, plastične ili metalne sa tupim vrhom;
 • Mesarski noževi i pribor;
 • Mobilni telefoni; Pejdžeri;
 • Nitroglicerinske pilule ili sprej za medicinsku upotrebu (mora biti obeležen na odgovarajući način, originalnom nalepnicom sa oznakom leka i nazivom proizvođača ili apotekarskom nalepnicom);
 • Noževi (svih dužina); Noževi, zaobljeni za buter ili plastični;
 • Nožići za brijanje (žileti);
 • Oružje za borilačke veštine;
 • Oštri predmeti tipa ''skalpel'', skakavci, univerzalni noževi, žileti koji nisu u patroni ali isključujući one tipa „BIC“);
 • Oštri predmeti;
 • Palice; Palice za golf; Gumene palice; Štapovi za bejzbol, bilijar, hokej, hokej na travi, kriket i skijanje;
 • Startni pištolji; Pištolji sa strelicama; Pištolji koji izazivaju elektro šok / Paralizatori; Pištolj koji izbacuje gumene kuglice;
 • Vatreno i drugo oružje, koje se nosi kao čekiran prtljag, MORA se isprazniti, upakovati u čvrstu futrolu i prijaviti avio-kompaniji i MUP-u.
 • Protetičke naprave (ukoliko se unose u kabinu, mora da ih nosi lice koje ih koristi i da su us skladu sa merama bezbednosti u vazdušnom saobraćaju);
 • Sečice za zanoktice;
 • Sekači za cigare;
 • Sekire i špicevi;
 • Skakavci (Prema našem zakonu ''skakavci'' su oružje);
 • Špicevi za led / šilo za led;
 • Štapovi za slepe;
 • Alkoholna pića koja putnici ili posada nose kao registrovani prtljag. Dozvoljena količina alkoholnog pića sa 24-70% sadržaja alkohola jeste do 5 litara po putniku;
 • Suvi led-kao zaštita za hranu i piće, uz dozvolu prevoznika, može biti primljen kao registrovani prtljag. Dozvoljena količina je do 2 kg po putniku.
 • Invalidska kolica sa pogonom na baterije-uz dozvolu prevoznika.

Nije dozvoljeno:

 • Barut;
 • Akumulatori za automobile; Baterije koje mogu da iscure;
 • Benzin; Goriva (uključujući goriva za kuvanje i svako zapaljivo tečno gorivo);
 • Boce sa komprimiranim gasom uključujući aparat za gašenje požara;
 • Sprej/sredstva u spreju (izuzev onih za ličnu upotrebu u ograničenim količinama); Boja u spreju; Suzavac;
 • Detonatori; Dinamit; Plastični eksplozivi; Ručne granate;
 • Gasna lemilica;
 • Hlor za bazene i banje;
 • Municija - Proverite sa izabranom avio-kompanijom ili turističkim agentom da li je dozvoljeno nositi municiju na let kojim putujete. Ako je municija dozvoljena, mora se prijaviti avio-kompaniji prilikom čekiranja. Male količine municije za ličnu upotrebu moraju biti bezbedno upakovane u vlakno, drvene ili metalne kutije ili u drugo pakovanje koje je posebno napravljeno za nošenje malih količina municije. Raspitajte se o odgovarajućim ograničenjima ili porezima ukoliko postoje;
 • Signalni pištolj; Signalne rakete u bilo kom obliku;
 • Šibice koje se mogu upaliti trenjem;
 • Tečna belila;
 • Patrone za sodu, ronilački aparati za varenje;