Građani

Šta se smatra nasiljem u porodici

− nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede,

− izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu,

− prisiljavanje na seksualni odnos,

− navođenje na seksualni odnos ili navođenje na seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godina života ili nemoćnim licem,

− ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima,

− vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobrazno i zlonamerno ponašanje

Poslove zaštite porodice, pomoći porodici i starateljstva obavlja Centar za socijalni rad. Postupak u sporu pokreće se tužbom, koju mogu podneti: član porodice prema kome je nasilje izvršeno, njegov zakonski zastupnik, javni tužilac i organ starateljstva.

це, помоћи породици и старатељства обавља Центар за социјални рад. Поступак у спору покреће се тужбом, коју могу поднети: члан породице према коме је насиље извршено, његов законски заступник, јавни тужилац и орган старатељства.