Грађани

Неовлашћено држање опојних дрога, члан 246а

  • Ко неовлашћено држи у мањој количини за сопствену употребу супстанце или препарате који су проглашени за опојне дроге,казниће се новчаном казном или затвором до три године, а може се ослободити од казне.

 

  • Учинилац дела из става 1. овог члана који открије од кога набавља опојну дрогу може се ослободити од казне.

 

  • Опојне дроге одузеће се.