Грађани

Омогућавање уживања опојних дрога, члан 247

  • Ко наводи другог на уживање опојне дроге или му даје опојну дрогу да је ужива он или друго лице или стави на располагање просторије ради уживања опојне дроге или на други начин омогућује другом да ужива опојну дрогу,казниће се затвором од шест месеци до пет година.

 

  • Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу или према више лица или је изазвало нарочито тешке последице,учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

 

  • Ако је услед извршења дела из става 1. овог члана наступила смрт неког лица,учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.

 

  • Опојне дроге одузеће се.