Грађани

Стандардизација поступања полицијских службеника

Министарство унутрашњих послова Републике Србије формирало је Радну групу, која се бави проблемом насиља у породици. Иницирано је више активности којима је подстакнуто ефикасније поступање полиције. Један од задатака је наставак едукације полицијских службеника како би боље разумели проблематику и ефикасно интервенисали и документовали насиље ради вођења поступка пред судом.

У оквиру пројекта „Родна перспектива људске безбедности“, које у партнерству реализују Аутономни женски центар, АСТРА и Жене у црном, креиран је документ Смернице за спречавање секундарне виктимизације жена жртава насиља у контакту са полицијским службеницима. Документ представља допринос напорима и активностиима које су предузете од стране МУП РС за доношење и примену Посебног протокола за поступање полицијских службеника у случајевима насиља над женама у породици и партнерским односима, а нарочито посебно осетљивим групама жена (жене са инвалидитетом, жене са изазовима у менталном здрављу, Ромкиње…).

Доношење Посебног протокола о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима је од великог значаја за Министарство унутрашњих послова, јер је уз поштовање принципа да је безбедност, односно сигурност жртве приоритет, нормативно уређена процедура поступања полицијских службеника у случајевима породичног насиља.

Циљеви Протокола су стандардизација поступања полицијских службеника у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима, као и специјализација одређених полицијских службеника који ће се ангажовати  приликом поступања полиције у овим случајевима

Задатак полиције је да заштити жртву, без предрасуда и дискриминације. Неопходно је и адекватно обављање разговора са жртвом насиља, када је до њега дошло, односно да се осигура њена безбедност после указане лекарске помоћи. Полицајци морају да буду обучени за овакве послове, али и друге државне службе.

У свом поступању полиција се придржава заједничких и општеважећих принципа који су дефинисани у Општем протоколу о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима.

Деца су жртва насиља чак и када му нису директно изложена, већ гледају, насиље у својој кући, према мајци или неком другом члану породице. Центри за социјални рад би требало да прате дешавања у таквим породицама.

(UNICEF - Ресурсни центар: Протоколи за заштиту деце од злостављања и занемаривања,

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања)

Организације цивилног друштва које изучавају проблем насиља у породици, сматрају да је стално повећање броја кривичних пријава, велики број кампања којима се подстичу жртве да пријаве насиље, али и то што имају поверење у државне органе да могу да их заштите.

Присутан је одређени проценат лажног пријављивања кривичних дела са елементима насиља у породици, а најчешћи мотиви за лажно пријављивање тих догађаја дела су:

−   освета партнеру због раскида везе,

−   љубомора,

−   неузвраћена љубав,

−   материјална корист,

−   код млађих особа ради оправдања због: бекства од куће, касних излазака, неоправданих изостанака из школе, недовољних оцена, скретања пажње родитељима на личне или породичне проблеме.

(Кривични законик Републике Србије, чл. 338)

Све је више жена, жртава насиља у породици, а посебно је забрињавајуће што их је све више које изгубе живот. Жртве из различитих разлога одбијају да пријаве насилника. У готово 90 одсто случајева жртве су жене. Насилници су у око 80 процената мушкарци.

Ради заустављања овако негативног тренда, требало би спровести специјализацију и додатно усавршавање и обуку свих служби које се баве овим проблемима: социјалних, правосудних и полицијских. Такође, неопходно је да се цело друштво суочи са постојањем овог проблема и да се предузимањем низа мера сви укључимо у спречавање породичног насиља и помоћ жртвама, како би се спречило да насиље одведе жртву у болест, инвалидност или смрт.