Грађани

Улога и поступање полиције у случајевима пријављеног насиља у породици

У погледу поступања полиције важна је инкриминација насиља у породици у Кривичном законику, у ком је због комплексне кривичноправне заштите члана породице прописано засебно кривично дело Насиље у породици (члан 194. КЗ).

Међутим, у радњама учиниоца кривичног дела надлежни тужилац може извршити квалификацију неког другог кривичног дела са елементима насиља (нпр. Тешка телесна повреда, Лака телесна повреда, Запуштање и злостављање малолетног лица, Злостављање и мучење, Угрожавање сигурности, Противправно лишење слободе, Угрожавање опасним оруђем  при тучи и свађи,  Навођење на самоубиство и помагање у самоубиству, Силовање и слично). Такође, имајући у виду различите манифестације насиља, могуће је препознавање прекршаја из Закона о јавном реду и миру.

Чланом породице, у смислу Кривичног законика, сматрају се: супружници, њихова деца, преци супружника у правој линији крвног сродства, ванбрачни партнери и њихова деца, усвојилац и усвојеник, хранилац и храњеник. Члановима породице сматрају се и браћа и сестре, њихови супружници и деца, бивши супружници и њихова деца и родитељи бивших супружника, ако живе у заједничком домаћинству, као и лица која имају заједничко дете или је дете на путу да буде рођено, иако никада нису живела у истом породичном домаћинству.

Полиција може на различите начине доћи до сазнања да је извршено насиље у породици (непосредно, посредно и самоиницијативно) и то:

− када жртва својевољно пријави насиље,

− од анонимног или познатог лица (путем телефона или писаним путем),

− када од стране суда или тужилаштва добије одређене налоге за поступање,

− пријавом од стране службеника Здравственог центра, Центра за социјали рад или друге установе,

− обављањем других полицијских послова и безбедносних задатака.

Циљ полицијске интервенције је да заустави насиље у породици у границама полицијских овлашћења.

Неопходно је полицијским службеницима који су упућени на интервенцију, доставити податке о сазнањима везаним за пријављено лице, да ли постоје сазнања да је под дејством алкохола, опојних дрога или лекова који утичу на његово психичко стање. Такође, да ли је приликом пријављеног насиља примењена сила, оружје или друго средство, којим је жртва повређена или је могла бити повређена, као и да ли је пријављено лице раније вршило исто или слична дела са елементима насиља.

Приликом интервенције, задатак полиције је успостављање нарушеног реда и мира, односно успостављање контроле над учиниоцем насиља, али и других лица која су затечена на месту догађаја.