Грађани

Кривична дела која обухвата високотехнолошки криминал

Високотехнолошки криминал обухвата скуп кривичних дела против безбедности рачунарских података:

Оштећење рачунарских података и програма;
Рачунарскa саботажa;
Прављење и уношење рачунарских вируса;
Рачунарскa преварa;
Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података;
Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи и
Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже.

Поред наведених кривичних дела у ову област спадају и кривична дела против интелектуалне својине, имовине и правног саобраћаја код којих се као објекат или средство извршења кривичних дела јављају рачунари, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њихови производи у материјалном или електронском облику.

У складу са овом законском дефиницијом у област високотехнолошког криминала спадају и кривична дела где се рачунари и рачунарске мреже јављају као средство извршења кривичних дела преваре, код злоупотреба платних картица на интернету, злоупотреба у области електронске трговине и банкарства, злоупотребе деце у порнографске сврхе на интернету (тзв. дечја порнографија), говора мржње на интернету (ширење националне, расне, верске мржње и нетрпељивости и сл.).

Најчешћи облици извршења кривичних дела на интернету су рачунарске преваре повезане са аукцијским интернет сајтовима (електронске продавнице), компромитовање и злоупотребa платних картица, „Нигеријске“ преваре, DDoS напади.