Građani

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova je:

Dragan Obradović
Podaci za kontakt: Bulevar Mihajla Pupina broj 2, Beograd,
Kontakt elektronska adresa: licezazastitupodataka@mup.gov.rs
kontakt telefon: 011/274-0000,lok 406-43

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" br. 87/2018 od 13.11.2018.) što između ostalog podrazumeva informisanje i davanje mišlјenja ministru unutrašnjih poslova i zaposlenima u ovom Ministarstvu, o zakonskim obavezama koje imaju u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane Ministarstva unutrašnjih poslova - ne daje pravne savete drugim rukovaocima i drugim fizičkim licima koja nisu zaposlena u ovom Ministarstvu.