Građani

Obrada podataka u posebne svrhe

Ukoliko se radi o obradi podataka o ličnosti koje ovo Ministarstvo obrađuje u posebne svrhe, odnosno u cilјu sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija, uklјučujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i slobodni protok takvih podataka, pojedina prava u vezi sa obradom podataka se mogu u celini ili delimično ograničiti u onoj meri i u onom trajanju dok je to neophodno i srazmerno u demokratskom društvu u odnosu na poštovanje osnovnih prava i legitimnih interesa fizičkih lica, kako bi se: izbeglo ometanje službenog ili zakonom uređenog prikuplјanja informacija, istrage ili postupaka; omogućilo sprečavanje, istraga i otkrivanje krivičnih dela, gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija; zaštitila javna bezbednost; zaštitila nacionalna bezbednost i odbrana; zaštitila prava i slobode drugih lica.